ZSEiO nr 6

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego dla ZSE i O nr 6 w Łomży

2013-06-06 23:51 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnoks

Przejdź do wiadomości