ZSEiO nr 6

Zmiany dla wiadomości

Wymiana instalacji kanalizacji zewnętrznej i remont nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

2012-06-06 12:05 - Dodanie nowej wiadomości: Wymiana instalacji kanalizacji zewnętrznej i remont nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

2012-06-11 13:35 - Dodano pytanie i odpowiedz (wyjaśnienie) do przetargu

Przejdź do wiadomości