ZSEiO nr 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu komputerowego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w postępowaniu na zadanie: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla ZSE i O nr 6 w Łomży” – nr sprawy 2/ZSEiO/2017/zo została wybrana oferta:

Syntis  Sp. z o.o.

  1. Ciołkowskiego 11/1

15-523 Grabówka

z ceną brutto: 55 749,07zł

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wykonawca przedstawił najbardziej korzystną finansowo ofertę, która  spełnia warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty.

Oferty złożone w postępowaniu:

Lp.

Nazwa (nazwisko) Wykonawcy oraz adres

Ceny oferty brutto

 

1.

 

Syntis Sp.z o.o. ul.Ciołkowskiego 11/1; 15-523 Grabówka

55 749,07

2.

Perceptus Sp. z o.o. ul.Drzewna 30/2A; 65-140 Zielona Góra

 

58 969,43

3.

P-UH Promit Lucjan Tymiński ul.Jana Henryka Dąbrowskiego 28; 15-872 Białystok

 

58 183,83

 

 

                                                                                                                             zatwierdził:

Dyrektor ZSE i O nr 6

                                                                                                                      Paweł Drożyner