ZSEiO nr 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej najkorzystniejszej oferty.

Znak sprawy: 1/ZSEiO/2017/zo 
„Budowa sieci logicznej sali komputerowej, wymiana rozdzielni wraz z malowaniem korytarza i sali na II piętrze w budynku ZSE i O nr 6 w Łomży” została wybrana oferta:
Nazwa firmy (nazwisko) i adres Wykonawcy którego wybrano ofertę:
Przedsiębiorstwo Instalacji Elektycznych Sp.J
Jankowski, Sienicki
ul. Żabia 6
18 – 400 Łomża
z ceną brutto: 39 729,00 zł
Uzasadnienie dokonanego wyboru: najniższa cena
Dyrektor ZSE i O Nr 6
Paweł Drożyner

Data powstania: poniedziałek, 12 cze 2017 21:19
Data opublikowania: poniedziałek, 12 cze 2017 21:20
Data przejścia do archiwum: sobota, 2 wrz 2017 07:32
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 54 razy