ZSEiO nr 6

Klauzula informacyjna dla pracowników:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. 2015, poz. 2135 ze zm.) Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
  i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża.
                                                        
 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zatrudnienia
  i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych ustaw.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe,
  a w pozostałym zakresie dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla umów zlecenia, o dzieło oraz /lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą:

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz.U. 2015, poz. 2135 ze zm.) Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
  i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża.
 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji umowy zlecenia, o dzieło oraz/lub z osobami fizycznymi prowadzącymi własną działalność gospodarczą.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartych umów oraz prowadzenia rozliczeń między stronami jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w konsultacjach /promocjach /konkursach /zebraniach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
  i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża.
 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji obsługi promocji oraz /lub konsultacji, konkursów, zebraniach.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe,
  a w pozostałym zakresie dobrowolne.

 

Klauzula informacyjna interesantów/kontrahentów oraz przyszłych klientów:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
  i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża.
 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przetwarzania
  ofert, świadczenia usług, prawidłowej realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej,
         obsługi reklamacji, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich.
 2. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od interesantów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe,
  a  w pozostałym zakresie jest dobrowolne.