ZSEiO nr 6

„Dostawa sprzętu komputerowego multimedialnego oraz oprogramowania dla ZSE i O Nr 6 w Łomży”

„Dostawa sprzętu komputerowego multimedialnego oraz oprogramowania dla ZSE i O Nr 6 w Łomży”

Znak sprawy 1/ZSE i O/2016/zc

Naza i adres Zamawiającego: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6  w     Łomży, ul. M.Kopernika  16, 18-400 Łomża

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres  wykonawcy, którego ofertę wybrano:   Syntis Sp. z o.o ul. Ciołkowskiego 11/1 15-523 Grabówka

 

Uzasadnienie wyboru oferty : w niniejszym postępowaniu została złożona 1 oferta. W/w oferta odpowiada wymaganiom Zamawiającego określonym w zaproszeniu do złożenia oferty, cena: 74 767,27 zł mieści się w środkach przeznaczonych na realizację zadania.

 

 

                                                                                                            zatwierdzam:

                                                                                                          Paweł Drożyner

                                                                                              Dyrektor ZSE i O nr 6 w Łomży

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Łomża, dn. 12.05.2016r.

Data powstania: czwartek, 12 maj 2016 19:15
Data opublikowania: czwartek, 12 maj 2016 19:18
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 cze 2017 21:18
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 238 razy