ZSEiO nr 6

wybór oferty

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w postępowaniu na „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla ZSE i O nr 6 w Łomży” – została wybrana oferta:

Syntis Sp. z o.o.

ul. Ciołkowskiego 11/1

15-523 Grabówka

z ceną brutto: 13 675, 14 zł.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Oferta spełnia warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty oraz kryterium najniższej ceny.

Data powstania: piątek, 2 paź 2015 07:35
Data opublikowania: piątek, 2 paź 2015 07:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 maj 2016 19:14
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 311 razy