ZSEiO nr 6

Zaproszenie do złożenia oferty

„Zakup i dostawę komputerów przenośnych dla ZSE i O nr 6 w Łomży”.

Zamawiający Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 z siedzibą w Łomży ul. M.Kopernika 16 zaprasza do złożenia oferty na : „Zakup i dostawę komputerów przenośnych dla ZSE i O nr 6 w Łomży”.

Termin wykonania zamówienia: 20.10.2015r.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę można przekazać drogą elektroniczną, na adres : zselomza@poczta.onet.pl, faksem na nr   (86) 216 62 63, lub listownie  do dnia  30.09.2015r. godz. 15.30 w temacielub na koperciewpisując: „Zakup i dostawa komputerów przenośnych dla ZSE i O nr 6 w Łomży”.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 30.09.2015r.o godz. 15.30.

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Ireneusz Wysakowicz - tel. 604 350 976

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny.Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona: na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce wyniki  zamówień publicznych do 30 000 EURO.        

                                                                           Dyrektor ZSE i O nr 6 Paweł Drożyner

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 22 wrz 2015 21:48
Data opublikowania: wtorek, 22 wrz 2015 21:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 kwi 2016 11:32
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 411 razy