ZSEiO nr 6

Wybór oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu komputerowego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w postępowaniu na „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla ZSE i O nr 6 w Łomży” – nr sprawy 1/2015/zc została wybrana oferta:

Syntis Sp. z o.o.

ul. Ciołkowskiego 11/1

15-523 Grabówka

z ceną brutto: 13.575,22zł

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Oferta spełnia warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty oraz kryterium najniższej ceny.

Data powstania: środa, 24 cze 2015 08:09
Data opublikowania: środa, 24 cze 2015 08:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 paź 2015 07:34
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 371 razy