ZSEiO nr 6

Zaproszenie do złożenia oferty

            Łomża, dn. 12.05.2015r.

Znak sprawy: 1/2015/zc

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Zamawiający Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, ul. M.Kopernika 16 zaprasza do złożenia oferty na : „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla ZSE i O nr 6 w Łomży”.

Termin wykonania zamówienia: 30.06.2015r.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę można przekazać drogą elektroniczną, na adres : zselomza@poczta.onet.pl, faksem na nr   (86) 216 62 63, lub listownie do dnia 23.06.2015r. godz. 15.30 w temacielub na koperciewpisując: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla ZSE i O nr 6 w Łomży”.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 23.06.2015r.o godz. 15.30.

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Ireneusz Wysakowicz - tel. 604 350 976

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny.Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

            Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona: na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce wyniki zamówień publicznych do 30 000 EURO.        

                                                          

 

                                                                                              Dyrektor ZSE i O nr 6

Paweł Drożyner

                                                                                                                                            

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 12 cze 2015 23:33
Data opublikowania: piątek, 12 cze 2015 23:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 wrz 2015 10:48
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 516 razy