ZSEiO nr 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu komputerowego.

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w postępowaniu na „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla ZSE i O nr 6 w Łomży” – nr sprawy 1/2014 została wybrana następująca oferta:

„Bialcan” S.C. K.Iskrzak T.Zawadzki 15-016 Białystok; ul. Złota 5

z ceną brutto: 32.379,95zł

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Oferta spełnia warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty oraz kryterium najniższej ceny.

Data powstania: czwartek, 24 kwi 2014 19:02
Data opublikowania: czwartek, 24 kwi 2014 19:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 maj 2014 12:13
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 605 razy