ZSEiO nr 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Remont wejścia głównego do budynku ZSEiO Nr 6 w Łomży"

Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego, gdzie kryterium było najniższa cena wpłynęła 1 oferta. Wybrana oferta złożona została przez:

Zakład Budowlano - Instalacyjny "DOMET" s.c.

Krzysztof Pupik Grażyna Pupik

Łomża ul. Rycerska 1A z ceną brutto: 18 039,64zł PLN

Data powstania: poniedziałek, 24 cze 2013 12:47
Data opublikowania: poniedziałek, 24 cze 2013 13:55
Data przejścia do archiwum: środa, 9 kwi 2014 14:44
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 1113 razy