ZSEiO nr 6

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego dla ZSE i O nr 6 w Łomży

Uprzejmie informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta. Wybrana oferta złożona została przez:

Maxto
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
31-421 Kraków; ul.Reduta5
z ceną brutto: 30 822,30zł PLN

Data powstania: czwartek, 6 cze 2013 23:50
Data opublikowania: czwartek, 6 cze 2013 23:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 kwi 2014 19:05
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 762 razy