ZSEiO nr 6

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego dla ZSEiO nr 6 w Łomży

Łomża, dn. 24.05.2013r.

Znak sprawy: 1/ZSE i O/2013

Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR -

Zamawiający Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, ul. M.Kopernika 16 zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży.

Termin wykonania zamówienia: 20.06.2013r.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę można przekazać drogą elektroniczną, na adres : zselomza@poczta.onet.pl , faksem na nr   (86) 216 62 63, lub listownie do dnia  06.06.2013r. godz. 1430, w temacie lub na kopercie wpisując: „Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży”.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 06.06.2013r. o godz. 1530.

Informacji w zakresie zamówienia udziela:

w sprawach technicznych Ireneusz Wysakowicz - tel. 604 350 976

formalno-prawnych Renata Narewska                 - tel. 86 216 62 63

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona: na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce wyniki  zamówień publicznych do 14 000 EURO.

Dyrektor ZSE i O nr 6 w Łomży

Paweł Drożyner

Załączniki:

 1. Wzór oferty
 2. Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna
 3. Formularz cenowy
 4. Projekt  umowy

 

Załącznik nr 1

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 

 1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określające typ produktu, została podana przykładowo w celu określenia minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu. Dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych do opisanego przez Zamawiającego.
 2. Szczegółowe wymagania, w zakresie przedmiotowego zamówienia zawiera projekt umowy ( zał. nr 4);  w szczególności Zamawiający wymaga:

udzielenia gwarancji jakości  na okres podany poniżej od dnia odbioru dostawy, przy

czym   warunki i okresy gwarancji nie mogą być gorsze ani krótsze niż aktualnie

oferowane na rynku gwarancje producenta danego rodzaju przedmiotu zamówienia;

 1. Dostawa będzie realizowana w części ze stawką VAT = 0%, na podstawie art.83 ust.1

pkt 26 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2004r. Nr

54, poz.535 ze zm.).

Zamawiający oświadcza, że wystąpi do organu prowadzącego o potwierdzenie, że

zamawiany sprzęt komputerowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej co

umożliwi zastosowanie stawki zero procent VAT.

 

 

Stacje robocze - 10 szt

 

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

 

Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych

 

Wydajność obliczeniowa

Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 4150 punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 08/05/2012)

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

 

Pamięć RAM

1x4GB min 1600MHz

 

Dysk twardy

Min. 500 GB

 

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode,

 

 

Wyposażenie multimedialne

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy

 

Karta sieciowa

10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) ze wsparciem dla WoL i Remote Wake-UP

 

Porty

Wbudowane porty:

1 x VGA, 1 x HDMI; 8 szt USB w tym min. 4 porty USB 3.0, min. 2 porty USB na panelu przednim, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu, wejście liniowe oraz wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

 

 

Klawiatura

Klawiatura USB w układzie polski programisty

 

Mysz

Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) z podkładką

 

Napęd optyczny

Nagrywarka DVD +/-RW

 

Obudowa

-         Typu Tower lub Midi Tower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w  kieszenie: min.2 szt 5,25” zewnętrzne, min. 1 szt 3,5” zewnętrzną i min. 2 szt 3,5” wewnętrzne

Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczać: 1000mm; waga max 8,50 kg

-        Zasilacz o mocy min. 300W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego

-         W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować min.:

 • Przebieg procesu POST
 • Uszkodzenia lub braku pamięci RAM,
 • płyty głównej,

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych wnęk oraz slotów wymaganych w specyfkacji,

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)j

 

BIOS

BIOS w oferowanym komputerze powinien  posiadać funkcjonalność :

-       Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:

- wersji BIOS’u, oraz dacie jego powstania

- nazwie produktu

- numerze seryjnym

- typie procerora, wraz z informacją o jego taktowaniu, ilości rdzeni i ID, wielkości pamięci cache L1,L2 i L3

- wielkości zainstalowanej pamięci RAM, magistrali na jakiej pracuje oraz o jej typie

-       Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

-       Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych właczenia i wyłaczenia wirtualizacji oraz właczenia i wyłaczenia wszystkich lub tylko jednego rdzenia w procesorze

-       Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu oraz administratora.

-       Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej oraz kontrolera USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

-       Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  nadania priorytetu boot’owania urządzeń.

-

System operacyjny

Microsoft Windows 7 Professional PL z SP1 64-bit, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem

 

Certyfikaty i standardy

-         Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

-         Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

-         EPEAT min. Bronze ( załączyć do oferty potwierdzenie producenta )

-         Energy Star min. 5.0 ( załączyć do oferty potwierdzenie producenta )

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 27 dB (załączyć oświadczenie producenta)

 

Gwarancja

3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

 

19.

Wsparcie techniczne producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

 

 

Projektor multimedialny - 2 szt

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia

Typ

DLP

 

Rozdzielczość natywna

1280 x 800 (WXGA)

 

Jasność

2600 ANSI Lumenów

 

Kontrast

2000:1

 

Moc lampy

180 W AC

 

Żywotność lampy

3500 (5000 Tryb Eco )

 

Odległość projekcji [m]

1.2 – 13

 

Możliwości podłączenia

Komputer (analogowe)  Wejście: 2 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr)

Wyjście: 1 x Mini D-sub 15 pin

HDMI™            Wejście: 1 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku)

Sygnał video    Wejście: 1 x RCA

S-Video            Wejście: 1 x Mini DIN 4-pin

Audio   Wejście: 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack

Wyjście: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack

PC Control       Wejście: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie)

LAN      1 x RJ45

Video   PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M

 

Akcesoria

Uniwersalny uchwyt sufitowy

 

10.

Gwarancja

36 miesięcy (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce)

 

Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt

 

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Technologia druku

Laserowa monochromatyczna

Funkcje urządzenia

Skanowanie w kolorze
Kopiowanie
Faksowanie
Skanowanie sieciowe
Drukowanie

Szybkość druku A4

33 stron na minutę

Druk dwustronny

Automatyczny

Rozdzielczość drukowania

1200x1200 dpi

Szybkość kopiowania

33 stron na minutę

Pamięć zainstalowana

256 MB

Obsługiwane języki drukowania

PCL 6

Interfejsy

Fast Ethernet 10/100, USB 2.0,

Pojemność podajnika (zainstalowana/maksymalna)

250 arkuszy + 50 uniwersalny/800 arkuszy

Pojemność odbiornika

150 arkuszy

Pojemność podajnika automatycznego dla kopiowania, skanowania, faksowania

50 arkuszy

Maksymalna wydajność miesięcznie

50 tys. stron

Gwarancja producenta

12 miesięcy, z serwisem w miejscu użytkowania

Wyposażenie

Toner startowy wydajność min 2500 wydruków

 

Dysk przenośny -  1 szt.

Lp.

Parametry

Wymagania minimalne

1.

Rozmiar kieszeni

2,5”

2.

Pojemność

640 GB

3.

Interfejs

USB 3.0

4.

Inne

Bez dodatkowego zasilania

Wagi Dibal PS-50  6/15 kg „lub równoważny” -  2 szt

Głośniki dwukanałowe - 2 szt

Lp.

Wymagania minimalne

1.

Umieszczone z przodu pokrętła do sterowania zasilaniem, basami i wysokimi tonami

2.

Dwa wejścia umożliwiające podłączenie dwóch różnych urządzeń bez konieczności przełączania kabli

3.

Moc głośników: min 13,5 W RMS na kanał (2 kanały)

Pasmo przenoszenia: co najmniej 50 Hz ~ 20 kHz

Ekran projekcyjny - 2 szt

Wymagania minimalne

Ekran projekcyjny manualny mocowany na ścianie lub suficie:

- rozmiar powierzchni roboczej min 195 x 195 mm

- materiał projekcyjny biały matowy

- kąt widzenia min 145 stopni

- możliwość regulacji wysokości rozwiniętego materiału przy pomocy systemu blokowania

 

Mysz i klawiatura wejścia USB -  po 8 szt

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

....................................................

(miejscowość, data)

 

 

..................................................................................

(nazwa Wykonawcy, adres

 

 

nr tel....................... nr fax............................

 

e-mail …………………………………………

 

 

OFERTA

 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

.............................................................................................................................................

……………………………………………..…………………………………………………….…

 

1.Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia,

zgodnie z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

 

netto................................zł , (słownie: .........................................................................................................................................),

 

podatek VAT stawka .............%  kwota zł . .........................................................................

 

brutto:.............................zł,(słownie:...........................................................................................).

 

2.  Termin realizacji  ...............................

3.  Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty .

4. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie.

 

 

 

…………………………………….

(data i podpis Wykonawcy)

 

*)   niepotrzebne skreślić

 

 

 

Załącznik nr  3 do Zaproszenia do składania ofert

FORMULARZ CENOWY

„Dostawa  sprzętu komputerowego, multimedialnego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży"

 

Pozycja

Nazwa

Ilość

Cena jednostkowa

netto

Wartość netto

Stawka podatku VAT

Cena brutto

(PLN)

1.

komputery

12 szt

 

 

0%

 

2.

projektor multimedialny

2 szt

 

 

23%

 

3.

urządzenie wielofunkcyjne

1 szt

 

 

23%

 

4.

dysk przenośny

1 szt

 

 

23%

 

5.

wagi

2 szt

 

 

23%

 

6.

głośniki dwukanałowe

2 kpl

 

 

23%

 

7.

ekran projekcyjny

2 szt

 

 

23%

 

8.

mysz do komputera

8 szt

 

 

23%

 

9.

klawiatura (j/w)

8 szt

 

 

23%

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

…..……………………………….

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  Wykonawcy)

Załącznik nr 4

 

 

 

 

 

UMOWA nr …..........................

 

zawarta dnia ..................... 2013 r. w Łomży

pomiędzy:

 

Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6, z siedzibą Szkoły: ul. M.Kopernika 16, 18-400 Łomża

reprezentowanym przez:

 

…………………………...................................

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

z siedzibą w: ..............................................................................................................................

reprezentowanym przez:

 

....................................................................................................................

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

- na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14000 euro  o następującej treści:

 

 1. Szczegółowy zakres dostawy określony został w załączniku „Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna” do Zaproszenia do składania ofert i jednocześnie załączniku do Oferty.

 

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Dostawa sprzętu komputerowego,

multimedialnego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr

6 w Łomży”.

2. Szczegółowy zakres dostawy określony został w załączniku „Opis przedmiotu

zamówienia – Specyfikacja techniczna” do Zaproszenia do składania ofert i

jednocześnie załączniku do Oferty.

 

TERMIN REALIZACJI I WARUNKI DOSTAWY

 

§ 2

 

 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, ul.M.Kopernika 16; 18-400 Łomża.
 3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i wykonany w ramach bezpiecznych technologii, spełniający wymagania określone w SIWZ oraz odpowiadający normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych i dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych.
 5. Wraz z towarem Wykonawca wyda Zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcje dotyczące sposobu korzystania z rzeczy itp.
 6. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o terminie dostarczenia przedmiotu umowy.
 7. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy będzie protokół odbioru, podpisany przez przedstawicieli stron w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 8. Podczas dokonywania odbioru przeprowadzona zostanie weryfikacja parametrów, pod kątem spełniania wymagania określone w zamówieniu.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu: produktów wadliwych, o nieodpowiedniej jakości oraz nie odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia. Postanowienia dotyczące kar umownych i odstąpienia od umowy, stosuje się odpowiednio.
 10. W przypadku stwierdzenia w ramach odbioru przedmiotu zamówienia, wad ilościowych lub jakościowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany towaru wadliwego na wolny od wad – w terminie 3 dni od daty stwierdzenia tego faktu.
 11. W tym przypadku w pokwitowaniu odbioru zostaną wskazane nie odebrane elementy przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu ich dostarczenia na koszt Wykonawcy.

 

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 3

 

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy - zgodnie z Ofertą  Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: ………………………………….zł

(słownie: ………………………………………………………………………………… ).

 1. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, określona w ust. 1, zawiera wszelkie koszty

ponoszone przez Wykonawcę, w związku z realizacją przedmiotu umowy,

określonego w § 1 niniejszej umowy, tj. wszystkie koszty dostawy własnym

transportem Wykonawcy do siedziby  Zamawiającego, koszt załadunku i

rozładunku, ubezpieczenia, opakowania, udzielonych gwarancji na dostarczony

towar, wymagane prawem podatki i opłaty, i wszystkie inne zobowiązania, bez

których należyte wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.

1)    Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z pozycjami wymienionymi w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do umowy.

2)    Wykonawca wystawi fakturę na: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6.

3)    Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru dostawy, podpisany przez obie strony Umowy, potwierdzające zrealizowanie dostawy zgodnie z umową.

4)    Rozliczenie nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturą VAT, wystawioną w ciągu 7 dni po odbiorze.

5)    Wynagrodzenie Wykonawcy będzie przekazane  w terminie do 14 dni od doręczenia faktury na rachunek bankowy Wykonawcy – nr rachunku...........................................,

6)    Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP ...........................

7)    Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT, NIP 718-13-12-378.

 

 

 

GWARANCJA i RĘKOJMIA

§ 4

 

 1. Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela Zamawiającemu   gwarancji jakości na okres wskazany w Specyfikacji technicznej, przy czym gwarancja jakościi  nie może być krótsza niż okres gwarancji, udzielony przez producentów towaru (jeśli dotyczy), poczynając od daty podpisania protokołu odbioru.

Gwarancja nie wyklucza możliwości wykonywania przez Zamawiającego uprawnień  z tytułu rękojmi za wady.

 1. W razie stwierdzenia wad w trakcie użytkowania dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający
 • prześle reklamację Wykonawcy na nr faksu.................................*,

adres e- mail:..........................*

 • zgłosi Wykonawcy reklamację telefonicznie na nr................................*

natomiast Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji/ rękojmi w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia reklamacji naprawi wadliwy przedmiot umowy.

(* - ustęp  zostanie uzupełnione odpowiednio wg danych kontaktowych Wykonawcy)

 1. W przypadku 2-krotnej reklamacji i naprawy tego samego przedmiotu umowy, Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy.
 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego wszelkie koszty związane z wyrównaniem ewentualnych szkód ponosi Wykonawca.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY i ZMIANA UMOWY

§ 5

 

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy czym przedmiotowe odstąpienie może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
 2. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania wypowiedzenia w przypadku gdy:

1)    w stosunku do Wykonawcy zostanie wydane prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej,

2)    wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,

3)    wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, w wyniku którego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

4)    Wykonawca  nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

 1. Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie

pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

KARY UMOWNE

§ 6

 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy:

1)    w wysokości 5 % wynagrodzenia za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które

odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

2)    w wysokości 0,5 % wynagrodzenia w przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie -  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie,

3)    w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia za zwłokę w usunięciu wad lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad - za każdy dzień zwłoki.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z

przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia.

3.   Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego

wysokość kar umownych -  do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje prawo do kar

umownych i odszkodowania.

5.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 7

 

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
 3. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, tj. po 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Integralną częścią do niniejszej umowy stanowi :

 

Oferta Wykonawcy wraz z Formularzem cenowym i Specyfikacją techniczną załączonymi do Oferty.

Zamawiający:                                                          Wykonawca:

 

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 24 maj 2013 11:59
Data opublikowania: piątek, 24 maj 2013 12:06
Data przejścia do archiwum: środa, 9 kwi 2014 14:49
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 1101 razy