ZSEiO nr 6

KRYTERIA I ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO

KRYTERIA I ZASADY

przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustalone przez dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
na podstawie § Uchwały nr 185/XXXIII/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27.09.2000r.I. Dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły, z własnej inicjatywy, dwa razy w roku, w terminach:
1.do 31 sierpnia za okres od 1.09 do 28/29.02
2.do 28 lutego za okres od 1.03 do 31.08


Kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli:

1.Opieka nad gabinetem - do 3%
2.Przewodniczenie zespołowi samokształceniowemu- do 5%
3.Sprawdzanie prac maturalnych z języka polskiego i matematyki - do 10%
4. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - do 5%
5. Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej - do 3%
6. Prowadzenie kronik szkolnych - do 3%
7.Praca w Komisji Socjalnej - do 3%
8.Prowadzenie prac dyplomowych z przedmiotów zawodowych - do 5%
9.Opieka nad Samorządem Uczniowskim - do 5%
10. Inne, dodatkowe czynności zlecone przez dyrektora Zespołu - do 5%
11.Dodatek dla wicedyrektora ustala indywidualnie dyrektora Zespołu w zależności od efektów i jakości pracy wicedyrektora

Data powstania: poniedziałek, 1 gru 2003 15:25
Data opublikowania: poniedziałek, 1 gru 2003 15:32
Data edycji: poniedziałek, 1 gru 2003 15:34
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 2604 razy
Ilość edycji: 4