ZSEiO nr 6

Majątęk ZSE i O nr 6 w Łomży

ul. M.Kopernika 16 18 - 400 Łomża
Na podstawie decyzji Zarządu Miasta z dnia 13 czerwca 2000r. przekazano nieodpłatnie w trwały zarząd dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży następujący majątek:

- działka nr 10954/1 pow. 11.556m2

- budynek szkoły p.u.2.034,36m2
- sala gimnastyczna p.u. 859,00m2
- sala rekreacyjna p.u. 72,15 m2
- szatnia p.u. 166,00m2 ,
- ogrodzenie z przęseł stalowych p.u. 650,00m2

Łączna wartość nieruchomości: 1.459.162,97zł

Pozostałe mienie o wartości: 484.164,40zł