ZSEiO nr 6

REJESTRY SZKOLNE

PROWADZONE PRZEZ SEKRETARKĘ SZKOLNĄ PANIĄ INŻ. ELŻBIETĘ KACZYŃSKĄ

1. Rejestr wypadków uczniów i pracowników szkoły.
2. Księga ewidencji uczniów.
3. Rejstr wydanych dzienników szkolnych.
4. Dziennik podawczy - korespondencyjny.
5. Rejestr wydawanych zaświadzceń do Wojewódzkiej Komisji Uzupełnień.
6. Rejestr nauczycieli i pracowników administacji szkoły
- akta osobowe.
7. Rejestr wydawanych zaświadczeń do awansu zawodowego nauczycieli.